# دم‌دست

از سر یک نوع بی حوصلگی خیلی خیلی شدید و جدی که کمتر برایم پیش می آید...

  انگار ... نه من حوصله ی نوشته هایم را دارم، نه نوشته هایم حوصله ی مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ...   ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید